Skip Menu | Not logged in.
SysHelp

Helpdesk odgovara na pitanja vezana za:

Helpdesk ne odgovara na pitanja vezana za:

Slanjem upita pristajete na pravila korištenja usluge helpdeska za CARNet sistem-inženjere. Upute za korištenje nalaze se na portalu sistemac.carnet.hr.

Kako biste se prijavili na sustav, u atributu hrEduPersonRole morate imati navedeno "CARNet sistem inženjer".